Hét-szilvafás? - de nemes

1542 nemesi birtok 12 portával kerül összeírásra

1734 "nemesi község"

(Nemes, azaz földtulajdona, adómentessége és egyéb kiváltságai vannak. Pl.: az 1802-es vármegyei tűzvédelmi szabályzat szerint a falu területére előírt dohányzási tilalmat megszegő nemes 24 forint büntetést fizet, a parasztra nézve 24 botütés járt a templom előtt. Más: a nemesnek önkéntesen, saját költségen kellett csatába vonulni – ha szegény volt: gyalog.

1754 Balás nevű birtokosok említtetnek (máshol Siraky, Cernus, Fridrih)

1787 145 (felnőtt férfi) nemes, több mint Szécsényben, ill. Losonc kivételével Nógrád vármegye bármely városában (Kutasón 10, Bokron 2, a másik 3 faluban egy sem)

1808 nemesi felkelés Napóleon ellen (Balás, Csernus, Gyürky, Siraky, Szigethy, Szilassy, … sokan gyalog)

1828-ban 728 lakos de - a nemesi előjogok miatt - csak 10 család adózott - a többi, kisebb falvakban 2-3x ennyi

1826 "nagyobb részt nemesség lakja"

1828 Possessio curiális (= nemes falu) Szent Ivány: 68 ház, 728 lakó, 10 adózó családfő

1837 682 lakos, "kik többnyire nemesek"

1848-49 Balás, Siraky … család tagjai aktív résztvevői a szabadságharcnak

1897 122 gazdaság, 87 biztosítva tűz ellen (Bokron 50, máshol 19-35)

1918. nov. 7. "a Nemzeti Tanács karhatalmat küldött, a teljes rend helyreállíttatott. A karhatalom kellő időben megjelent"

Külön bál a nemeseknek a II. világháborúig. Ma már furcsa lenne, de akkor sokaknak természetes volt, hogy az elemi befejezése után az egykori nem nemes osztálytárs magázni kezdte a nemes származásút.

Év

szarvasmarha

sertés

juh

baromfi

szilvafa

alma

cseri

dió

eper

1897

28

288

298

255

1677

3816

229

275

94

108

1911

30

272

235

 20

 

 

 

 

 

 

1935

48

164

233

 

 

1260

200

 10

 2

körte 150

1980

-

 34

 81

-

1471