Felhasznált irodalom

Antal Károly: Szemelvények a cserhát-völgyi községek történetéhez 1265-1985

Balás Kristóf: A sipeki Balás család (kézirat)

Békefi Remig: A pásztói apátság történet (1898)

Chobol Ferenc: A Váci egyházmegye történeti névtára

Cserhát útikalauz (1970)

Faragó Zoltán - Rigó Tibor: Nógrád megye 1996

Farkas Pál: Nógrád vármegye (1911)

Katolikus lexikon - lexikon.katolikus.hu

Manga János: Palócföld (1979)

Mocsáry: Nemes Nógrád Vármegye (1820)

Nagy István: Nógrád megye története az 1544-ik évig

Nógrád megye múzeumai 1963

dr. Szarka Gyula: A Váci egyházmegye történeti földrajza a török hódítás korában

Váci egyházmegyei almanach (1970)

Papi feljegyzések

 

 

Tanulmány:

sipeki Balás Kristóf:

 

 

 

 

Az ivánfalusi torhók/rabszolgák peres ügyét szándékosan nem említettem, mert számomra egyértelműen írja le Balás tanár úr, hogy ez nem a mi falunkra vonatkozó információ.