Szentivánért

 

Célok

  1. megőrizni és szépíteni/fejleszteni a jelenlegi meghitt, csendes környezetet,
  2. a lakók, nyaralók és elszármazottak összefogása,
  3. közösen gondolkodni és főleg tenni a holnapért.

 

 

A jókedvű adakozót szereti az Isten (2 Kor. 9,7) 2011. február 20. 16:27
MI A FELADAT?
Új, vasbeton lépcső készítése (a jelenlegi fölé) sütői mészkő borítással. Sekrestyénél akadálymentes bejárat kialakítása.
Oromfalak beton párkányának javítása és bádoglemezes borítása.
Esőcsatorna teljes cseréje, deszkázat javítása és festése.
Sekrestye tetőzetének szükség szerinti javítása/cseréje, palafedés cserépre cserélése.
60 méter hosszú utcafronti kerítés felújítása (kőműves, hegesztő és mázoló munka).
A földfeltöltődés gépi/kézi rendezése, övárok ásása, fölösleges föld elszállítása.
MIBŐL?
A mi adományainkból, munkánkból és remélt pályázati támogatásból.
MIKOR?
2011. őszétől a 2012. szeptemberi Kisboldogasszony napi búcsúnk előestéjéig.
UTÓFINANSZÍROZÁS?
Az esetleges pályázati támogatást csak a munkák elvégzése és annak kifizetése után mintegy … hónappal utalják ki.
MI LESZ HA A PÁLYÁZATON NEM NYERÜNK?
Akkor a 2012-es búcsúi szentmisére csak a vasbeton lépcsőtest készül el. S persze újra és újra pályázunk, s újabb adományokra várunk.

Én bízom abban, hogy 2013-ban már az evangélikus harangláb megújításán örvendezhetünk.
Köszönjük az eddigi bátorítást, a felajánlásokat, kérjük a fillérek gyűjtését, hogy ha majd az alapítványi csekkek elkészülnek, akkor …
Művészeink felajánlott alkotásaikkal fogják emlékezetessé tenni templomépítő eleinkhez méltó összefogásunkat.
Hamarosan ugyanitt, s a faluban is elérhetővé tesszük a tervek és a költségvetés megtekintését.
Kalocsa Tibor 2010. november 30. 20:37
Támogatom.e -"nemes"célt és mindenkit arra biztatok tegye ezt.
Murányi Gyuszi 2010. szeptember 14. 19:00
Vasárnap, a kisasszonynapi búcsúi szentmise után elhatároztuk, hogy a templomlépcső felújítása ügyében összefogunk.
A szervező csapatot kettő szentiványi (Sándor Jószefné Noskó Erzsébet, Szabó Tímea), egy nyaraló (Szalay Ferenc professzor) és két elszármazott (Kasza Benedek, Murányi Gyula) alkotja, s szakmai ismereteivel Kasza Sándor is segíti.
A tervek és költségvetés áttekintése után körlevélben fogunk mindenkit tájékoztatni a döntésről, és hogy miként lehet előzetes felajánlásokat tenni. Alapítvány létrehozására is gondoltunk, s terveink szerint befizetési csekket fogunk biztosítani. Jelenleg úgy tűnik, hogy 2011 júniusának végéig kérnénk az adományok befizetését.
Kérünk minden Szentiványhoz kötődőt, hogy terjessze a hírt, és saját szellemi és anyagi lehetőségeivel élve segítse sikerre e nemes elhatározást.

Hozzászólás

* - kitöltendő mező

*
*
*