Szentivánért

 

Célok

  1. megőrizni és szépíteni/fejleszteni a jelenlegi meghitt, csendes környezetet,
  2. a lakók, nyaralók és elszármazottak összefogása,
  3. közösen gondolkodni és főleg tenni a holnapért.

 

 

Kuratóriumi ülés és határozathozatal 2011. június 30. 15:40
A Vilgtalálkozó előtt megtartottuk az ülést. Mind az 5 tag jelen volt. Egyhangúlag, az alábbi határozatokat hoztuk:
1. A Kuratórium a jóváhagyott építési engedély alapján felvállalja a rk. templom felújítási munkáinak intézését. Ehhez adománygyűjtést és Pályázaton történő indulást készít elő. Az egyházközség felelős vezetőjével való együttműködési megállapodás előkészítésére megbízza Murányi Gy.t, Szalay F.-t és felkéri Kovács Évát. A megállapodást Murányi Gy. a Kur. határozathozatala alapján fogja aláírni.
2. Befizetés átutalással, vagy erre a célra nyomtatott csekken történhet. (Cserhátszentivánért Alapítvány 11710088-20001041)
3. A pályázatbenyújtást a Kuratórium határozatban fogja jóváhagyni
Meghívó 2011. június 17. 17:11
a Cserhátszentivánért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának nyilvános ülésére

Idő: 2011. június 25, szombat, 9.00 óra
Hely: Cserhátszentiván, Kossuth u. 31, Kultúrház

Napirend:
1. Határozathozatalok
2. Egyéb.

A határozathozatalok javasolt tervezete - a június 11-i megbeszélés alapján:

1. A Kuratórium a jóváhagyott építési engedély alapján felvállalja a rk. templom felújítási munkáinak intézését. Ehhez adománygyűjtést és Pályázaton történő indulást készít elő. Az egyházközség felelős vezetőjével való együttműködési megállapodás előkészítésére megbízza Murányi Gy.t, Szalay F.-t és felkéri Kovács Évát. A megállapodást Murányi Gy. a Kur. határozathozatala alapján fogja aláírni.
2. Befizetés átutalással vagy erre a célra nyomtatott csekken történhet. (Cserhátszentivánért Alapítvány 11710088-20001041)
3. A pályázatbenyújtást a Kuratórium határozatban fogja jóváhagyni

Mindenkit szeretettel várunk!
www.cserhatszentivan.hu 2011. június 17. 17:00
Emlékeztető a Cserhátszentivánért Kh. Alapítvány Kuratóriumának nem hivatalos üléséről
Kelt: 2011. június 11, szombat, 14.00 óra
Hely: Cserhátszentiván, Kossuth u. 31, Kultúrház
Jelen vannak: a Kuratórium 5 tagjából 4 fő (Murányi Gyula, , Cservölgyi Zoltán, Sándor Józsefné, dr. Szalay Ferenc), távol Lord Eszter - jelen van mint meghívott Kovács Éva polgármester és érdeklődként özv, Berkó Ferencné.

Murányi Gyula köszönti a megjelenteket, s vezeti a konzultációt.
Alaptájékoztatás:
Az alapítvány bírósági bejegyzése május 18-án megtörtént, de a jogerőre emelő végzés sem érkezett még meg ügyvédünkhöz
A meghívót az előzetes időpont-egyeztetések és optimizmusom alapján június 2-án küldtem ki. Kérem a leendő Kur. tagjainak jóváhagyását, hogy egy nem hivatalos megbeszélést és az egyeztetéseket lefolytassuk, a határozat-hozatal tervezetet előkészítsük. Tegyük ezt annak tudatában, hogy új, hivatalos ülést kell tartanunk. Időpont és hely: 2011. június 25-én, szombaton 9.00-kor, ugyanitt. Ha időközben nem merülnek fel új javaslatok, akkor a mai közös munka és emlékeztető alapján 2 hét múlva gyorsan és minden jogi előírásnak megfelelően dolgozhatunk,

Napirendi témák megbeszélése:
1. Alapítvánnyal kapcsolatos információk és teendők
1.1.Lásd Alaptájékoztatásban elhangzottak.
1.2. Szükséges APEH-hez és KSH-hoz történő bejelentkezés (Berkó Katalin vállalja).
1.3. Az alapító az OTP Banknál nyitott 100.000 Ft-os bankszámlát. A számla fölött mint a Kur. elnöke OTPdirekt internetes rendelkezési joggal rendelkezem. Ezek dokumentumai itt vannak, megtekinthetők.
1.4. Minden dokumentációt előírásszerűen gyűjtök, előzetes egyeztetés alapján azokba bárki beletekinthet. Amikor Szentiványon tartózkodom a dok.-köteget midig hozom magammal. A honlapos közzétételnek eleget teszek. Köszönöm polgármester asszonynak, hogy az előtéri hirdető vitrint rendelkezésükre bocsájtotta.
2.Templomfelújítási szándék támogatását kérem (lásd határozat-tervezetek)
2.1. Terv és költségvetés elkészült, a plébános aláírta, az építési engedélyt kiadták. Mindezt, mint hívek intéztük és a tervezési költséget Áfával együtt 125.000 Ft-t a tervezőnek számla ellenében átadtuk.
2.2. Együttműködési tervezet készült. Ezt 30 nappal a pályázat előtt kell véglegesíteni.
3. Adomány-pályázati lehetőség:
3.1. Adománykérő tervezet (l. határozat-tervezet is
3.2. Pályázati lehetőség.
Vidéki örökség megőrzése, de mást is figyeljünk! Kozárd központú Leader. Elvileg 70-100% támogatási lehetőség. Utófinanszírozás. Intézni kell az előzetes nyilvántartásba vételt, hogy novemberben pályázhassunk. Pályázatírásra önkéntes felajánlás van. Szükség lesz majd „friss” költségvetésre, tulajdonlapra, egyházközséggel történő együttműködési megállapodásra. A tervező rutinos, a kivitelezésellenőrzés-kifizetés rögös buktatóin is átrágta magát a héhalmi templomnál, szeretném ha ezekre is őt alkalmaznánk.
3.3. Cél, kilátás, felajánlás
2012.09.08. – ill. az évi búcsú szombatja. Ft: önkéntes felajánlások + segítségkérés püspökségtől + pályázat.
Elhatározás, hogy Szalay F.- Kovács Éva - Murányi Gy. az adománykérő körlevelet, az egyházközség bevonásával véglegesítse, és a Világtalálkozó kapcsán is terjessze. Szalay F. a színpadról is szólni fog róla, és a kiadvány is népszerűsíti.
Munkafelajánlást, Ft-biztatást kaptam. Konkrétumokat természetese csak akkor várhatunk, ha mindent közzéteszünk. Jún. 25-re hozok az addig (400 db-ban) kinyomtatott csekkekből. (csekkönköltség várhatóan 20 Ft/db. alatti).
Minden adományozónak fogunk visszaigazolást adni és köszönetül emléklapot is adunk – a művészeink által e célra készített alkotások sokszorosított változataiból.
Az adományok kiszámíthatatlansága és a pályázati bizonytalanságok miatt MGy. személyes minimum terve a templomszentelés 70. évfordulóra: új, vasbeton lépcsőtest burkolat nélkül. Ennek megelőlegezésére egy családtól konkrét felajánlás van, azt is vállalva, hogy az előleget részben v. egészben nem kapják vissza.

4. Egyéb
Ha a templomfelújítás sikeresen befejeződik szeretném ha segítenénk az evangélikus harangláb és templom felújítását, és álmaimban szerepel egy időszakos tó-strand létrehozása is. Várjuk ezekhez is az előrevivő javaslatokat, segítséget.
Templomépítő Bándi Tibor atya váci sírját felkerestem. Halálozásnak 70. évfordulójára (2012. június 14) zarándoklatra fogok javaslatot tenni.

5. Határozathozatali tervezetek előkészítése a 2011.06.25-i hivatalos kuratóriumi ülésre
Meghívó 2011. június 02. 17:13
MEGHÍVÓ
a Cserhátszentivánért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának
nyilvános ülésére

Idő: 2011. június 11, szombat, 14.00 óra
Hely: Cserhátszentiván, Kossuth u. 31, Kultúrház

Napirendi pontok:
1. Alapítvánnyal kapcsolatos információk és teendők (bírósági bejegyzés, APEH és KSH felé történő bejelentkezés, bankszámla, csekk-készítés, közzétételi kötelezettség teljesítésének módja, …)
2. Templom felújítási szándék, tervdokumentáció, Egyházközséggel történő együttműködés
3. Adománykérő körlevél/hirdetmény, pályázati lehetőség, nyilvántartásba vétel, megvalósulási kilátások
4. Egyéb
5. Határozathozatal.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Fenti időpontot és helyet a Kuratórium tagjaival előzetesen telefonon egyeztettük.
Az ülésről készült jegyzőkönyvet a www.cserhatszentivan.com honlap Szentivánért oldalán és a Kultúrház hirdetővitrinjében közzétesszük.

Bármely akadály esetén az új ülést 2011. június 25-én, szombaton 16.00-kor fenti címen tartjuk meg.

Bp., 2011.június 2.
Murányi Gyula a Kuratórium elnöke
Így állunk Húsvét előtt 2011. április 21. 18:06
A templomot az Önkormányzat védetté nyilvánította.
A tervdokumentációt építési engedélyezési eljárásra benyújtottuk.
Az Alapítvány bejegyzése hiánypótlás miatt csúszik.
A tervdokumentáció megtekinthető az Alapítvány tisztségviselőinél és a kocsmában is. Kérésre E-levélben megküldöm.
Áldott Húsvéti készülődést és Ünnepet minden honlapolvasónak!
MEGHÍVÓ/TÁJÉKOZTATÓ 2011. március 05. 12:03
2011. március 13-án, vasárnap 9.30-tól baráti találkozót tartunk a Kultúrházban, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Beszélgessünk!
1. Június 25-én, szombaton Cserhátszentivániak III. Világtalálkozója. Mit változtassunk, hogy minél többen legyünk és még jobban érezzük magunkat? (lásd www.cserhatszentivan.com Világtalálkozó oldala)
2. Templomlépcső, kerítés, esőcsatorna, … Miből? Mikor? …
(lásd honlap Szentivánért fejezete). - Jövőre 70 éves lesz a mai, 925 éves az első Istenháza, falunk dísze, őseink hagyatéka.
3. Biztos, hogy Önnek/Neked is van számos emlék, néhány fénykép a faluról, az ősökről, a barátokról. Amiről nem tudunk az eltűnik. Biztassuk egymást, gyűjtsük össze értékeinket, tegyük közzé, őrizzük meg utódainknak.
„Szentiványi az, aki annak érzi magát, s a maga módján tesz is érte.” Szerintem itt az alkalom!
Cserhátszentivánért Kh. Alap. (kivonat az alapító okiratból) 2011. március 04. 19:53
1) Az Alapító: Murányi Árpád. 3) Az Alapítvány székhelye: 3066 Cserhátszentiván, Rákóczi út 21.
4) Az Alapítvány célja:
- a község épített és természetes környezetének védelme és fejlesztése,
- közösségi, egyházi és kulturális épületek és építmények (templom, imaház, harangláb, temető, kereszt, múzeum), karbantartása, felújítása, üzemeltetése,
- a lakó és üdülőkörzet fejlesztése, kulturális és szórakoztató létesítmények létrehozása, karbantartása, üzemeltetése, (strand, tó, játszótér, sporttér)
- a kulturális örökség kutatása, ápolása, ismerté tétele, a községhez kötődő művészek munkájának népszerűsítése, bemutatása,
- a falu kulturális életét színesítő rendezvények – ideértve különösen találkozók, kulturális rendezvények - szervezése,
- a lakosság környezettudatosságra való ösztönzése,
- a falusi turizmussal kapcsolatos értékek feltárása, fejlesztése és segítése, üdültetés,
- nyomtatott és elektronikus információs kiadványok szerkesztése és terjesztése.
Az Alapítvány tervezi a települést érintő pályázatokban való részvételt, saját vagy társszervezett formájába.
Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenységek az 1997. évi CLVI. tv. szerint:
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (26. § c) 2. pont,)
Kulturális tevékenység (26. § c) 5. pont),
Kulturális örökség megóvása (26. § c) 6. pont),
Környezetvédelem (26. § c) 9. pont),
5) Az Alapítvány induló vagyona: az Alapító által rendelkezésre bocsátott összesen 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint készpénz, mely összeget az Alapító az OTP fiókjánál az Alapítvány nyilvántartásba vételéig letéti bankszámlán helyezte el.
5.1. Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány induló vagyona (törzsvagyona), annak hozama és a csatlakozások teljes összege használhatóak fel.
5.2. Az Alapítványhoz nyílt alapítvány, ahhoz bármely bel-és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja.
5.4. Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt.
5.9. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége.
5.10. Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
6) Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 5 fő.
Murányi Gyula (elnök), Lord Eszter (titkár), Cservölgyi Zoltán, Sándor Józsefné sz. Noskó Erzsébet, Dr.Szalay Ferenc.
Az Alapítványt teljes körűen a Kuratórium elnöke képviseli. A képviselet módja önálló. A bankszámla feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke önállóan jogosult.
A Kuratórium tagjai költségtérítésben nem részesülhetnek.
6.2. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, elszámolások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról. Jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása.
6.5. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok közül 3 fő jelen van.
A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést szótöbbséggel fogadja el.
6.7. A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető, jegyzőkönyv és nyilvántartás készül … A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, további az alapítvány székhelyén található, nyilvánosság számára hozzáférhető hirdetőtáblán kifüggeszti, a titokvédelmi és a személyiségi jogok védelme követelményék betartásával.
Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
- A Kuratórium a www.cserhatszentivan.com honlapon, a Szentivánért című oldalon folyamatosan nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.
7.1. Az Alapítvány felügyelő szerve a felügyelő bizottság, amely 3 főből áll: Kálmánné Dr. Finta Ágnes (elnök), Kaszáné Berkó Katalin, Benkóné Turcsányi Ildikó.
7.2. A felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülhetnek.
A felügyelő bizottság ülései általában nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.
7.5. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. … A felügyelő szerv tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
8) Az Alapítvány köteles – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg – közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentést az Alapítvány a honlapon legkésőbb a tárgyévet követő év május 30-áig nyilvánosságra hozza.
11) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.
15) Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Nógrád Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
Kelt: Cserhátszentiván, 2011. március 1. Murányi Árpád, alapító.

Köszönet a segítőknek, különösen Dr. Östör Balázsnak és Dr. Fábián Istvánnak.
A jókedvű adakozót szereti az Isten (2 Kor. 9,7) 2011. február 20. 16:27
MI A FELADAT?
Új, vasbeton lépcső készítése (a jelenlegi fölé) sütői mészkő borítással. Sekrestyénél akadálymentes bejárat kialakítása.
Oromfalak beton párkányának javítása és bádoglemezes borítása.
Esőcsatorna teljes cseréje, deszkázat javítása és festése.
Sekrestye tetőzetének szükség szerinti javítása/cseréje, palafedés cserépre cserélése.
60 méter hosszú utcafronti kerítés felújítása (kőműves, hegesztő és mázoló munka).
A földfeltöltődés gépi/kézi rendezése, övárok ásása, fölösleges föld elszállítása.
MIBŐL?
A mi adományainkból, munkánkból és remélt pályázati támogatásból.
MIKOR?
2011. őszétől a 2012. szeptemberi Kisboldogasszony napi búcsúnk előestéjéig.
UTÓFINANSZÍROZÁS?
Az esetleges pályázati támogatást csak a munkák elvégzése és annak kifizetése után mintegy … hónappal utalják ki.
MI LESZ HA A PÁLYÁZATON NEM NYERÜNK?
Akkor a 2012-es búcsúi szentmisére csak a vasbeton lépcsőtest készül el. S persze újra és újra pályázunk, s újabb adományokra várunk.

Én bízom abban, hogy 2013-ban már az evangélikus harangláb megújításán örvendezhetünk.
Köszönjük az eddigi bátorítást, a felajánlásokat, kérjük a fillérek gyűjtését, hogy ha majd az alapítványi csekkek elkészülnek, akkor …
Művészeink felajánlott alkotásaikkal fogják emlékezetessé tenni templomépítő eleinkhez méltó összefogásunkat.
Hamarosan ugyanitt, s a faluban is elérhetővé tesszük a tervek és a költségvetés megtekintését.
Kalocsa Tibor 2010. november 30. 20:37
Támogatom.e -"nemes"célt és mindenkit arra biztatok tegye ezt.
Murányi Gyuszi 2010. szeptember 14. 19:00
Vasárnap, a kisasszonynapi búcsúi szentmise után elhatároztuk, hogy a templomlépcső felújítása ügyében összefogunk.
A szervező csapatot kettő szentiványi (Sándor Jószefné Noskó Erzsébet, Szabó Tímea), egy nyaraló (Szalay Ferenc professzor) és két elszármazott (Kasza Benedek, Murányi Gyula) alkotja, s szakmai ismereteivel Kasza Sándor is segíti.
A tervek és költségvetés áttekintése után körlevélben fogunk mindenkit tájékoztatni a döntésről, és hogy miként lehet előzetes felajánlásokat tenni. Alapítvány létrehozására is gondoltunk, s terveink szerint befizetési csekket fogunk biztosítani. Jelenleg úgy tűnik, hogy 2011 júniusának végéig kérnénk az adományok befizetését.
Kérünk minden Szentiványhoz kötődőt, hogy terjessze a hírt, és saját szellemi és anyagi lehetőségeivel élve segítse sikerre e nemes elhatározást.

Hozzászólás

* - kitöltendő mező

*
*
*